PRODUIT AJOUTÉ!

S3.Menu Bento

Soupe, salade, riz 6 Sashimi saumon, 3 sushi saumon, 3 brochettes : 1 poulet, 1 boeuf,1 boeuf au fromage

15.80 €